Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Pozemky Brno - Chrlice na LV 2425, okr. Brno-město

Aktuální stav dražby:
odročeno
důvod: podán návrh na odklad exekuce

Základní informace

Typ dražby:
nařízená
Způsob dražby:
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Číslo jednací:
137 EX 8182/12
Vyřizuje:
Mgr. Milada Blažková
Odhadní cena:
33.756.000,- Kč
Nejnižší podání:
22.504.000,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie:
nemovitost, pozemek
Okres:
Brno-město

Související dokumenty

usnesení o nařízení nového termínu draž. jednání / dokument byl archivován (dražba odročena)
znalecký posudek / dokument byl archivován (dražba odročena)
dražební vyhláška / dokument byl archivován (dražba odročena)
koordinační situace / dokument byl archivován (dražba odročena)
územní rozhodnutí "Bytová zástavba Brno-Chrlice" (lokalita Žlíbky, Ovčírny) / dokument byl archivován (dražba odročena)
usnesení - nový termín draž. jednání / dokument byl archivován (dražba odročena)
Pozemky Brno - Chrlice na LV 2425, okr. Brno-městoPozemky Brno - Chrlice na LV 2425, okr. Brno-městoPozemky Brno - Chrlice na LV 2425, okr. Brno-městoPozemky Brno - Chrlice na LV 2425, okr. Brno-městoPozemky Brno - Chrlice na LV 2425, okr. Brno-městoPozemky Brno - Chrlice na LV 2425, okr. Brno-městoPozemky Brno - Chrlice na LV 2425, okr. Brno-městoPozemky Brno - Chrlice na LV 2425, okr. Brno-městoPozemky Brno - Chrlice na LV 2425, okr. Brno-městoPozemky Brno - Chrlice na LV 2425, okr. Brno-městoPozemky Brno - Chrlice na LV 2425, okr. Brno-městoPozemky Brno - Chrlice na LV 2425, okr. Brno-městoPozemky Brno - Chrlice na LV 2425, okr. Brno-město
Poslat odkaz známému   Vytisknout informace

Popis předmětu dražby:

Jedná se o spolu sousedící pozemky půdorysného charakteru obdélníků, které se nachází
dnes ještě mimo zastavěnou oblast městské části Chrlice v její jižní části. Pozemky dle platného
územního plánu města Brna jsou vedeny v ploše rozvojové pro bydlení , v katastru nemovitostí jsou evidovány jako orná půda a ostatní plocha, komunikace. Na pozemky bylo dne 25.10.2012 vydáno Rozhodnutí o umístění stavby č.j. MCBCHR/03066/12, které vydal Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad, Chrlické nám. 4, 643 00 Brno s nabytím právní moci 29.12.2012 a to na výstavbu nového bytového komplexu včetně komunikací, zpevněných ploch a parkovacích ploch, prodloužení páteřních sítí technické infrastruktury, přípojek k jednotlivým bytovým domům a sadovým úpravám. Dne 19.10.2016 stavebník oznámil stavebnímu úřadu termín zahájení stavby "Bytová zástavba Brno-Chrlice, stavební objekt SO 008 – Veřejný plynovod". Dle oznámení byla stavba zahájena dne 20.10.2016, tato již byla dokončena.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace